Bjerringbro Idræts-& Kulturcenter

Lidt Historik:

 

Et stort ønske om at skabe gode forhold om ungdommen og sporten i Bjerringbro, samlede folk fra land og by med det ene fælles mål at få etableret Bjerringbro Idrætspark. Bjerringbro Idrætspark har nu gennem en halvt århundrede skabt rammerne for byens idrætsliv, i takt med tiden og de krav der er blevet stillet. Det har kunnet lade sig gøre med en positiv lokal opbakning. Foreningernes aktive medlemmer har gang på gang stået klar med frivillig arbejdskraft, som sammen med lokale bidrag har været med til at udvikle Bjerringbro Idrætspark. Samtidig har Idrætsparkens Høstfester gennem flere generationer været et “pengetræ” for institutionen. Et utal af frivillige har været med til at afvikle disse arrangementer, og overskuddet herfra er til stadighed blevet brugt til fordel for idrætten i byen.

I dag kan Bjerringbro Idrætspark tilbyde moderne og tidssvarende faciliteter for ungdommen og idrætten
i Bjerringbro Kommune, takket være den store brede opbakning blandt borgerne.

 

Uddrag fra bogen ” Velvilje skaber resultater” skrevet af N.J Ottesen i forbindelse med Bjerringbro Idrætsparks 50 års jubilæum

Idégrundlag
At opføre, indrette samt forvalte Bjerringbro Idrætspark. I dag navngivet Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter

Vision
Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter skal være det foretrukne samlingssted inden for sport og idræt og i nogen udstrækning inde for kultur gennem et aktivt samarbejde mellem interessegrupper i lokalområdet.

Mål for aktiviteter
Sikre maksimal udvikling og udnyttelse af de fysiske rammer under hensyntagen til de økonomiske, tidsmæssige og personalemæssige ressourcer.

Mål for personale
Bjerringbro Idræts – & Kulturcenter  skal til alle tider have en kvalificeret og engageret medarbejderstab, der i videst muligt omfang er i stand til at levere den serviceydelse, som Idræts- & Kulturcenter brugere måtte ønske.

Mål for interessegrupper
Fastholde og udbygge samarbejdet med interessegrupper, som er:

Brugerne
Kommunen
Pressen
Bank
Myndigheder
Opinioner

Mål for økonomi
Sikre at de lagte økonomiske rammer overholdes med en sund forretningsmæssig indstilling.

Sikre at investeringer på kort og mellemlang sigt indarbejdes i driftsbudgettet, der som minimum skal balancere.

Sikre at de langsigtede investeringer er beskrevet og godkendt af henholdsvis forretningsudvalget og kommunen.

Udlejning af hal og faciliteter

Idræts- & Kulturcenter råder bl.a. over:

  • Fodboldbaner
  • Tennisbaner
  • Petanquebaner
  • Håndboldbaner
  • Hallerne
  • Skydebaner
  • Mødelokaler

Disse forskellige faciliteter kan derfor også bruges til mange forskellige arrangementer så som messer, fester, koncerter og meget mere. Hvis du har en forespørgsel på et arrangement er du altid velkommen til at kontakte Bjerringbro Idrætspark 87 50 35 30 eller ksn@bjerringbroip.dk